Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon bij Muziekvereniging de Broederband?
Voel jij je binnen je vereniging niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met andere verenigingsleden die je zelf niet met hen durft te bespreken? Loop je tegen andere zaken aan, waardoor jij je niet altijd goed kunt concentreren tijdens de repetities en uitvoeringen?
Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kunt lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan muziek maken, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als jij je hierin herkent, is het misschien goed om er eens over na te denken om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, omdat Muziekvereniging
de Broederband je hierbij graag wil helpen!

Vertrouwen… een lastige zaak!
Muziekvereniging de Broederband is een muziekvereniging die zich voor ogen stelt om voor iedereen, jong en oud, een omgeving te creëren waarin jij je veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier musiceren, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil Muziekvereniging de Broederband er alles
aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren, pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven. Een vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.
    De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk. Deze is aangesteld door het bestuur van de Broederband en valt ook direct onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Muziekvereniging de Broederband.

Wat kunnen we samen – op een laagdrempelige wijze – doen?
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt door de vertrouwenspersoon strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem.
Alleen met toestemming van de hulpvrager zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.
In voorkomende gevallen kun je met mij, Monique Aalberts, contact opnemen door een e-mail te sturen naar vertrouwen.debroederband@gmail.com

Reacties zijn gesloten.